Robot programming by demonstration

A. Denasi, B.T. Verhaar, D. Kostic, D.J.H. Bruijnen, H. Nijmeijer, T.P.H. Warmerdam

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

115 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robot programming by demonstration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science