RoboCup MSL : history, accomplishments, current status and challenges ahead

R. Soetens, M.J.G. van de Molengraft, B. Cunha

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'RoboCup MSL : history, accomplishments, current status and challenges ahead'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen