Roads without rails : European highway-network building and the desire for long-range motorized mobility

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  40 Citaten (Scopus)
  390 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)745-772
  TijdschriftTechnology and Culture
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Roads without rails : European highway-network building and the desire for long-range motorized mobility'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit