Road pricing as an impetus for environment-friendly travel behavior: Results from a stated adaptation experiment

D. Janssens, M. Cools, E. Moons, G. Wets, Theo A. Arentze, Harry J P Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Road pricing as an impetus for environment-friendly travel behavior: Results from a stated adaptation experiment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen