Rivet clamping force of as-built hot-riveted connections in steel bridges

Davide Leonetti (Corresponding author), Johan Maljaars, Giacomo Pasquarelli, Giuseppe Brando

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Rivet clamping force of as-built hot-riveted connections in steel bridges'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen