River deep, mountain high: of long run knowledge trajectories within and between innovation clusters

Z.O. Nomaler, H.H.G. Verspagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'River deep, mountain high: of long run knowledge trajectories within and between innovation clusters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Zaken en Economie

Aarde en milieuwetenschappen