Rituals and the participation of urban form: informal and formal image making processes

S. Krishnamurthy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rituals and the participation of urban form: informal and formal image making processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities