Risk factors associated with truck-involved fatal crash severity: analyzing their impact for different groups of truck drivers

Yalong Yuan, Min Yang (Corresponding author), Yanyong Guo, Soora Rasouli, Zuoxian Gan, Yifeng Ren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Risk factors associated with truck-involved fatal crash severity: analyzing their impact for different groups of truck drivers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen