Risk-aware model based control and applications on whey separation processes

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

356 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Weiland, Siep, Promotor
  • Van den Hof, Paul M.J., Promotor
  • Özkan, Leyla, Co-Promotor
Datum van toekenning9 jan 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4413-4
StatusGepubliceerd - 9 jan 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit