Risico's in ontwikkeling: managementtool voor het inzichtelijk maken van risico's bij projectontwikkeling door woningcorporaties

Bas van Gompel, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Architectural Design Management Systems (ADMS)

    Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

    3 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Risico's in ontwikkeling: managementtool voor het inzichtelijk maken van risico's bij projectontwikkeling door woningcorporaties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.