Risico's en complexe gebiedsontwikkelingsprojecten

H.A.J.A. Appel - Meulenbroek, M.P.H. Embregts, J.J.W. Boumans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Risicomanagement bij complexe gebiedsontwikkeling is een hot item, of het nou om binnensteden, grootschalige infrastructuur of een nieuw voetbalstadion gaat. Vanuit vele invalshoeken wordt hierover gediscussieerd en onderzoek naar gedaan. Zo ook bij de leerstoel Vastgoedbeheer aan de TU Eindhoven. Zowel voor stadiongebieden als voor combinatieprojecten van vastgoed en infrastructuur (bijv. de Zuidas) werd daar een instrument ontwikkeld om risico's in kaart te brengen en zo tijdens beslissingsmomenten een betere afweging te kunnen maken. In dit artikel worden deze 2 studies integraal besproken.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)34-36
Aantal pagina's3
TijdschriftSerVicE_Magazine
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Risico's en complexe gebiedsontwikkelingsprojecten'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit