Ring expansion of geminal dibromocyclopropanes with silver fluoride : a convenient route to fluorinated medium-sized rings

H.J.J. Loozen, W.M.M. Robben, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ring expansion of geminal dibromocyclopropanes with silver fluoride : a convenient route to fluorinated medium-sized rings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen