Ring enlargement of geminal dibromocyclopropanes with silver tosylate. Approach to medium sized rings

H.J.J. Loozen, W.M.M. Robben, T.L. Richter, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)384-385
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Organic Chemistry
Volume41
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1976

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ring enlargement of geminal dibromocyclopropanes with silver tosylate. Approach to medium sized rings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit