Rijnlands versus Anglo-Amerikaans opleiden

P.F.A. Bakker, S. Evers, N. Hovens, H. Snelder, M.C.D.P. Weggeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

HRD’ers moeten kiezen voor de Rijnlandse manier van denken, betoogde Van Aken vorig jaar in dit tijdschrift (Van Aken, 2005). Schramade (2006) reageerde, onder andere door te stellen dat het niet gaat om een keuze tussen het ene of het andere model: ‘geen of-of, maar en-en’. In dit artikel kiezen de auteurs – net als Van Aken – nadrukkelijk voor het Rijnlandse model. Zij laten zien wat deze keuze voor consequenties heeft voor opleiden en ontwikkelen binnen organisaties. In hun ogen gaat het om een keuze voor het werken aan sociale cohesie.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10-13
Aantal pagina's4
TijdschriftOpleiding en Ontwikkeling
Volume19
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rijnlands versus Anglo-Amerikaans opleiden'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit