Right ventricular dysfunction identified by abnormal strain values precedes evident growth restriction in small for gestational age fetuses

Noortje H.M. van Oostrum (Corresponding author), Daisy van der Woude, Sally Ann Clur, S.G. (Guid) Oei, Judith O.E.H. van Laar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Zoekresultaten