Right ventricular dysfunction identified by abnormal strain values precedes evident growth restriction in small for gestational age fetuses

Noortje H.M. van Oostrum (Corresponding author), Daisy van der Woude, Sally Ann Clur, S.G. (Guid) Oei, Judith O.E.H. van Laar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Right ventricular dysfunction identified by abnormal strain values precedes evident growth restriction in small for gestational age fetuses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Veterinary Science and Veterinary Medicine

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science