Rhythmic constraints in durational control

C.N. Grover, J.M.B. Terken

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Rhythmic constraints in durational control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen