Rhodium complexes of sterically demanding diphosphonites : coordination chemistry and catalysis

J.I. Vlugt, van der, R.J. Sablong, P.C.M.M. Magusin, A.M. Mills, A.L. Spek, D. Vogt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rhodium complexes of sterically demanding diphosphonites : coordination chemistry and catalysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry