RGB-D camera-based clinical workflow optimization for rotational angiography

K. İncetan, Rishi Mohan (Corresponding author), Henry Stoutjesdijk, Nelson Fernandes, Bram de Jager

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'RGB-D camera-based clinical workflow optimization for rotational angiography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen