RF Transceiver Concepts for Reconfigurable and Multi-Standard Radio (invited)

M. Vidojkovic - Andjelovic, M.A.T. Sanduleanu

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelEuropean Wireless Technology Conference, October 2008
Pagina's29-32
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit