RF SiP : the next wave for wireless system integration

A.B. Smolders, N.J. Pulsford, P. Philippe, F.E. van Straten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'RF SiP : the next wave for wireless system integration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering