Revisiting the miles and snow strategic framework : uncovering interrelationships between strategic types, capabilities, environmental uncertainty, and firm performance

W.S. Desarbo, A.C. Benedetto, Di, X.M. Song, I. Sinha

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

539 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Revisiting the miles and snow strategic framework : uncovering interrelationships between strategic types, capabilities, environmental uncertainty, and firm performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science