Revisiting the helical cooperativity of synthetic polypeptides in solution

Y. Ren, R. Baumgartner, H. Fu, P.A.M. van der Schoot, J. Cheng, Y. Lin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Revisiting the helical cooperativity of synthetic polypeptides in solution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Agricultural and Biological Sciences

Engineering