Revisiting path steering for 3D manipulation tasks

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Revisiting path steering for 3D manipulation tasks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen