Revision of EN 1993-1-11 – fatigue design rules for tension components

Rachid Annan, Martin Bechtold, Heinz Friedrich, Johan Maljaars, Thomas Misiek (Corresponding author), Michael Paschen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

As part of the ongoing revision of EN 1993‐1‐11 ”Design of structures with tension components“, the current fatigue design rules have been subjected to a critical review. This has resulted in modifications and amendments, including the adjustment of several parameters. This paper provides an introduction to as well as background information on those changes.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)61-75
Aantal pagina's15
TijdschriftSteel Construction : Design and Research
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Revision of EN 1993-1-11 – fatigue design rules for tension components'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit