Review on morphology development of immiscible blends in confined shear flow

P. Van Puyvelde, A. Vananroye, R.M. Cardinaels, P. Moldenaers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  83 Citaten (Scopus)
  92 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Review on morphology development of immiscible blends in confined shear flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen