Review on morphology development of immiscible blends in confined shear flow

P. Van Puyvelde, A. Vananroye, R.M. Cardinaels, P. Moldenaers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  81 Citaten (Scopus)
  90 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Review on morphology development of immiscible blends in confined shear flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Engineering en materiaalwetenschappen