Review of ventilation systems in operating rooms in view of infection control

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

340 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Review of ventilation systems in operating rooms in view of infection control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie