Review of transdisciplinary approaches to food-water-energy nexus: a guide towards sustainable development

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
62 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Review of transdisciplinary approaches to food-water-energy nexus: a guide towards sustainable development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen