Review of Modelling Approaches for Developing Virtual Natural Lighting Solutions

R.A. Mangkuto, C.E. Ochoa Morales, M.B.C. Aries, E.J. Loenen, van, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
40 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Review of Modelling Approaches for Developing Virtual Natural Lighting Solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen