Review of J. Perlin, From space to earth : the story of solar electricity

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)187-188
  TijdschriftAmbix
  Volume53
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit