Review of: Eckart Conze / Martin Klimke / Jeremy Varon (eds.): Nuclear Threats, Nuclear Fear, and the Cold War of the 1980s, Cambridge: Cambridge University Press 2017,

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)106-109
Aantal pagina's4
TijdschriftComparativ
Volume29
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - sep 2020

Citeer dit