Review of cooperative work on EDM in STCE of the CIRP

C.J. Heuvelman, B.L. Horn, ten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)213-217
TijdschriftC.I.R.P.
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1974

Citeer dit