Review article: Ms.Ref.No.:JEMA-D-08-00097 Characterisation and environmental impact of dredged sediments in the context of beneficial use in road construction field

A.C.J. Korte, de, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAndere onderzoeksoutput

Originele taal-2Engels
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit