Review article Manuscript CEMCON-D-06-00246: Carbonation reactions and strength development in wood-cement composites rapidly hardened by carbon dioxide injection, for: Cement and concrete research

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAndere onderzoeksoutput

Originele taal-2Engels
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit