Reversible hydrogenation restores defected graphene to graphene

Lin Jiang, P.M.G. van Deursen, H. Arjmandi-Tash, L.A. Belyaeva, Haoyuan Qi, Jiao He, Vincent Kofman, Longfei Wu, Valerii Muravev, Ute Kaiser, Harold Linnartz, Emiel J.M. Hensen, J.P. (Jan Philipp) Hofmann, G.F. Schneider

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftScience China-Chemistry
VolumeXX
Nummer van het tijdschriftXX
StatusGeaccepteerd/In druk - 2021

Citeer dit