Reversible and oriented immobilization of ferrocene-modified proteins

L. Yang, A. Gomez-Casado, J.F. Young, H. Nguyen, J. Cabanas-Danés, J. Huskens, L. Brunsveld, P. Jonkheijm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

74 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reversible and oriented immobilization of ferrocene-modified proteins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen