Reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization on different synthesizer platforms

R.M. Paulus, M.W.M. Fijten, M.J. Mar, de la, R. Hoogenboom, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization on different synthesizer platforms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemical Engineering

Immunology and Microbiology