Reverse flow operation with reactor side feeding : analysis, modeling and simulation

Y.W. Budhi, J.H.B.J. Hoebink, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reverse flow operation with reactor side feeding : analysis, modeling and simulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering