Reverberation chamber enhanced backscattering: high-frequency effects

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

36 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Reverberation chamber enhanced backscattering: high-frequency effects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen