Revenue management in online markets: pricing and online advertising

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Kaymak, Uzay, Promotor
  • Zhang, Yingqian, Co-Promotor
  • Akçay, Alp E., Co-Promotor
Datum van toekenning9 dec 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5147-7
StatusGepubliceerd - 9 dec 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit