Revenue Management and Strategy for the Refurbishing Economy

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Fransoo, Jan C., Promotor
  • Dabadghao, Shaunak S., Co-Promotor
Datum van toekenning26 jan 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5194-1
StatusGepubliceerd - 26 jan 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit