Revealing the link between trademarks and innovation

M. Flikkema, A.P. Man, de, C. Castaldi, M. Seip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

The findings of a major in-depth study of Community trademarks and Benelux trademarks reveals a strong link between trademarks and innovation, with trademarks forming part of a well-trodden path to bringing new products and services to market.
Originele taal-2Engels
TijdschriftWorld Trademark Review
Nummer van het tijdschrift52
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Revealing the link between trademarks and innovation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit