Revealing the Cell-Material Interface with Nanometer Resolution by Focused Ion Beam/Scanning Electron Microscopy

F. Santoro, W. Zhao, L.M. Joubert, L. Duan, J. Schnitker, Y. van de Burgt, H.Y. Lou, B. Liu, A. Salleo, L. Cui, Yi Cui, B. Cui

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

133 Citaten (Scopus)
322 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Revealing the Cell-Material Interface with Nanometer Resolution by Focused Ion Beam/Scanning Electron Microscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Physics

Medicine and Dentistry

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology