Retrieving pulse profiles from the pump probe measurements on magnetization dynamics

C. Józsa, J.H.H. Rietjens, M. Kampen, van, J.T. Kohlhepp, W.J.M. Jonge, de, B. Koopmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelMMM-Intermag; Anaheim, California, U.S. (4 jan - 9 jan 2004)
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit