Retrieval of total and tropospheric ozone from observations by the Global Ozone Monitoring Experiment

P.J.M. Valks

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

216 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Kelder, Hennie, Promotor
  • Platt, U., Promotor, Externe Persoon
  • Oss, van, R.F., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning18 dec 2003
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1825-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit