Retinal microaneurysms detection using local convergence index features

B. Dashtbozorg, J. Zhang, F. Huang, B.M. ter Haar Romeny

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Retinal microaneurysms detection using local convergence index features'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen