Retention of volatile trace components in drying aqueous carbohydrate solutions

W.H. Rulkens

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

415 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Thijssen, H.A.C., Promotor
Datum van toekenning18 sep. 1973
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1973

Citeer dit