Retardative chain transfer in free radical free-radical polymerisations of vinyl neo-decanoate in low molecular weight polyisoprene and toluene

M.J. Monteiro, N. Subramaniam, J.R. Taylor, B.T.T. Pham, M.P. Tonge, R.G. Gilbert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Retardative chain transfer in free radical free-radical polymerisations of vinyl neo-decanoate in low molecular weight polyisoprene and toluene'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen