Retail Property: Characteristics Influencing Performance

I.I. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Retail Property: Characteristics Influencing Performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie